Слухов вътреушен апарат ET 60 ITE HS (запълващ половин ушна мида)

Технически характеристики

 • размери на батерия: 312, 13 (само за ITE HS и FS)
 • насочени микрофони
 • магнитна индукция в близко поле (NFMI)
 • хидрофобно покритие, клас IP68

Функции за свързване

(за инструменти с опционален 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy)

 • 2,4 GHz стерео стрийминг
 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android ™)
 • RC-A (дистанционно управление)
 • TV-A (ТВ адаптер)
 • FittingLINK 3.0 (безжичен интерфейс за програмиране)
 • SoundClip-A

Функции по избор

 • 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия*
 • бутон, звуков контрол, телекойл*
 • автотелефон (откриване)

* Слухов апарат с размер на батерията 312 може да побере 2,4 GHz телекойл.

Качество на звука        

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор
 • SmartCompress: 2 настройки
 • честотна лента: 8 kHz
 • фонемен фокус: стандарт
 • покриващ фокус: стандарт
 • разширен динамичен обхват: няма
 • нискочестотно усилване (изисква 2.4 GHz стрийминг): стандарт
 • честотен трансфер: стандарт
 • маскиране на тинитус (изисква бутон):  стандарт

Управление на шума    

 • SPiN намаляване на шум: 3 настройки
 • SPiN включване: 2 настройки
 • намаляване на шум от вятър: стандарт
 • намаляване на лек шум: стандарт
 • намаляване на импулсен шум: 3 настройки
 • адаптивен компенсатор обр. връзка: стандарт

Насоченост     

 • SPiN насока: 1 средна
 • истинска насока: няма
 • фиксирана насока: стандарт
 • всички насоки: стандарт

Двойно координиране 

 • звук и програма промени: стандарт
 • управление шум двустранен: няма
 • нетелефонно управление на ухо: стандарт

Опции за програмиране             

 • универсална програма: стандарт
 • монтажни ленти: 12
 • звукови среди (варира, ако липсва телекойл): 13
 • програми с ръчно настройване:4
 • SmartMusic програма: стандарт
 • самолетна програма: няма
 • регистрация на данни: стандарт
 • адаптация управление: стандарт