Слухов вътреушен апарат ET 20 ITE HS (запълващ половин ушна мида)

Технически характеристики  

 • размери на батерия: 312, 13 (само за ITE HS и FS)  
 • насочени микрофони  
 • магнитна индукция в близко поле (NFMI)  
 • хидрофобно покритие, клас IP68  

Функции за свързване  

(за инструменти с опционален 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy)  

 • 2,4 GHz стерео стрийминг  
 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android ™)  
 • RC-A (дистанционно управление)  
 •  TV-A (ТВ адаптер)  
 •  FittingLINK 3.0 (безжичен интерфейс за програмиране)  
 • SoundClip-A  

Функции по избор  

 • 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия*  
 • бутон, звуков контрол, телекойл*  
 • автотелефон (откриване)  

* Слухов апарат с размер на батерията 312 може да побере 2,4 GHz телекойл.  

Качество на звука         

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор  
 • SmartCompress: няма  
 • честотна лента: 10 kHz  
 • фонемен фокус: стандарт  
 • покриващ фокус: стандарт  
 • разширен динамичен обхват: няма  
 • нискочестотно усилване (изисква 2.4 GHz стрийминг): стандарт  
 • честотен трансфер: няма  
 • тинитус маскиране (изисква бутон): стандарт  

Управление на шума     

 • SPiN намаляване на шум: 4 настройки  
 • SPiN включване: няма  
 • намаляване на шум от вятър: стандарт   
 • намаляване на лек шум: стандарт  
 • намаляване на импулсен шум: няма  
 • адаптивен компенсатор обр. връзка: стандарт   

Насоченост     

 • SPiN насока: 1 ниска  
 • истинска насока: няма   
 • фиксирана насока: стандарт   
 • всички насоки: стандарт  

Двойно координиране    

 • звук и програма промени: стандарт  
 • управление шум двустранен: няма  
 • нетелефонно управление на ухо: стандарт  

Опции за програмиране              

 • универсална програма: стандарт  
 • монтажни ленти: 8   
 • звукови среди (варира, ако липсва телекойл): 10  
 • програми с ръчно настройване: 4  
 • SmartMusic програма: няма  
 • самолетна програма: няма  
 • регистрация данни: стандарт  
 • адаптация управление: стандарт