Слухов вътреушен апарат Enchant 100 ITC (в ушния канал)

Технически характеристики 

 • размери на батерия: 312, 13 (само за ITE HS и FS) 
 • насочени микрофони 
 • магнитна индукция в близко поле (NFMI) 
 • хидрофобно покритие, клас IP68 

Функции за свързване 

(за слухови апарати с опционален 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy) 

 • 2,4 GHz стерео стрийминг 
 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android ™) 
 • RC-A (дистанционно управление) 
 • TV-A (ТВ адаптер) 
 • FittingLINK 3.0 (безжичен интерфейс за програмиране) 
 • SoundClip-A 

Функции по избор 

 • 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия* 
 • бутон, звуков контрол, телекойл* 
 • автотелефон (откриване) 

Качество на звука         

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор 
 • SmartCompress: 10 настройки 
 • честотна лента: 10 kHz 
 • фонемен фокус: стандарт 
 • покриващ фокус: стандарт 
 • разширен динамичен обхват: стандарт 
 • нискочестотно усилване (изисква 2.4 GHz стрийминг): стандарт 
 • честотен трансфер: стандарт 
 • маскиране на тинитус (изисква бутон):  стандарт 

Управление на шума     

 • SPiN намаляване на шум: 4 настройки 
 • SPiN включване: 3 настройки 
 • намаляване на шум от вятър: стандарт 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 • намаляване на импулсен шум: 4 настройки 
 • адаптивен компенсатор обр. връзка: стандарт 

Насоченост      

 • SPiN насока: 2 висока/средна 
 • истинска насока: стандарт 
 • фиксирана насока: стандарт 
 • всички насоки: стандарт 

Двойно координиране  

 • промяна на звук и програма: стандарт 
 • управление на двустранен шум: стандарт 
 • нетелефонно управление на ухо: стандарт 

Опции за програмиране              

 • универсална програма: стандарт 
 • монтажни ленти: 16 
 • звукови среди (варира, ако липсва телекойл): 14 
 • програми с ръчно настройване: 4 
 • SmartMusic програма: стандарт 
 • самолетна програма: стандарт 
 • регистрация на данни: стандарт 
 • адаптация управление: стандарт