Слухов апарат Trek 40 BTE UP

Технически характеристики 

 • 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy 
 • NFMI (магнитна индукция в близко поле) 
 • 675 размер на батерия за BTE UP 
 • двоен бутон и единичен бутон 
 • мултицветен LED индикатор 
 • телекойл 
 • хидрофобно покритие 
 • IP68 клас 

Аксесоари и опции 

 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android™) 
 • RC-A (дистанционно управление) 
 • TV-A (TV адаптер) 
 • FittingLINK 3.0 (безжичен програмиращ интерфейс) 
 • SoundClip-A 
 • пряк аудио вход (DAI) адаптер 1000 
 • FM адаптер 10 
 • касета за батерия със защита 
 • филтър на ушна кука 

Качество на звука                                       

 • обработка на сигнала: обработка променлив говор 
 • SmartCompress: 6 настройки                       –
 • честотни ленти*: 10 kHz 
 • фонемен фокус: стандарт 
 • покриващ фокус: стандарт 
 • разширен динамичен обхват: няма 
 • увеличение ниска честота: стандарт 
 • честотен трансфер: стандарт 
 • адаптивен компенсатор обр. връзка Pro: стандарт 

Управление на шум                                     

 • SPiN намаляване на шум: стандарт 
 • SPiN включване: няма 
 • намаляване на шум от вятър: стандарт 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 • намаляване на импулсен шум: стандарт 
 • VC размер на стъпка: стандарт 

Насоченост                                     

 • SPiN насоченост: ниска 
 • фиксирана насоченост: стандарт 
 • всички  насочености: стандарт 

Двустранно програмиране                                      

 • промяна на сила на звука и програма: стандарт 
 • управление на двустранен шум: няма 
 • нетелефонно управление на ухо: стандарт 

Опции  за програмиране                                  

 • универсална програма: стандарт 
 • монтажни ленти: 10 
 • звукови среди: 10 
 • програми с ръчно настройване: 4 
 • SmartMusic програма: няма 
 • регистрация на данни: стандарт 
 • адаптация управление: стандарт 
 • тинитус маскиране: стандарт 

* Най-високо обработена аудио честота. 

Преглед на обхвата