Слухов апарат ITCD Sonic Charm

  • модел: ITCD
  • серия: Charm
  • клас: 40, кат. № 1010034
  • размер на батерия: 312
  • приблизителен живот на батерия (часове): 188
  • програмен бутон: опция
  • потенциометър: опция
  • насоченост: стандарт
  • телекойл: опция
  • автотелефон: опция