Слухов апарат IIC Sonic Charm

  • модел: IIC
  • серия: Charm
  • клас: 60, кат. № 1010025
  • размер на батерия: 10
  • живот на батерия (часове): 123