Слухов апарат Enchant ET 100  IIC

Технически характеристики 

 • размер на батерия: 10 
 • хидрофобно покритие, IP68 клас 

Качество на звука         

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор 
 • SmartCompress: 10 настройки 
 • честотна лента: 10 kHz 
 • фонемен фокус: стандарт 
 • покриващ фокус: стандарт 
 • разширен динамичен обхват: стандарт 
 • честотен трансфер: стандарт 
 • тинитус маскиране1), 2): стандарт 

Управление на шум             

 • SPiN намаляване на шум: 4 настройки 
 • SPiN включване: 3 настройки 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 • намаляване на импулсен шум: 4 настройки 
 • адаптивен компенсатор обратна връзка: стандарт 

Насоченост      

 • всички посоки: стандарт 

Двустранно програмиране       

 • сила на звука програма промени1): стандарт 
 • управление шум двустранен1): стандарт 

Опции за програмиране              

 • универсална програма: стандарт 
 • монтажни ленти: 16 
 • звукови среди1) или 2): 10 
 • програми ръчна настройка 1) или 2): 4 
 • SmartMusic програма 1) или 2): стандарт 
 • самолетна програма 1) или 2): стандарт 
 • регистрация на данни: стандарт 
 • управление адаптация: стандарт 

1) Изисква NFMI. 

2) Изисква бутон.