Слухов апарат Enchant 80 IIC

Технически характеристики

 • размер на батерия: 10 
 • хидрофобно покритие, IP68 клас 

Качество на звука 

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор 
 • SmartCompress: 6 настройки 
 • честотна лента: 8 kHz 
 • фонемен фокус: стандарт 
 • покриващ фокус: стандарт 
 • разширен динамичен обхват: няма 
 • честотен трансфер: стандарт 
 • тинитус маскиране1), 2): стандарт 

Управление на шум 

 • SPiN шум намаляване: 4 настройки 
 • SPiN включване: 3 настройки 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 • намаляване на импулсен шум: 3 настройки 
 • адаптивен компенсатор обратна връзка: стандарт 

Насоченост: всички посоки: стандарт 

Двустранно програмиране 

 • промяна на сила на звука и програма1): стандарт 
 • управление на двустранен шум 1): стандарт 

Опции за програмиране 

 • универсална програма: стандарт 
 • монтажни ленти:  14 
 • звукови среди1) или 2): 9 
 • програми с ръчни настройки 1) или 2): 4 
 • SmartMusic програма1) или 2): стандарт 
 • самолетна програма 1) или 2): няма 
 • регистрация на данни: стандарт
 • управление адаптация: стандарт 

1) Изисква NFMI. 

2) Изисква бутон.