Слухов апарат Enchant 40 BTE 105 (miniFit 1.3 мм)

Технически характеристики  

 • 13 размер на батерия  
 • двоен бутон  
 • телекойл  
 • автотелефон (откриване)  
 • miniFit тънка тръба  
 • хидрофобно покритие  
 • IP68 клас  

Функции за свързване  

 • 2.4 GHz стерео стрийминг  
 • SoundLink 2 app (за iOS и Android™)  
 • RC-A (дистанционно)  
 • TV-A (TV адаптер)  
 • FittingLINK 3.0 (безжичен програмиращ интерфейс)  
 • SoundClip-A  
 • пряк аудио вход (DAI) адаптер  
 • FM адаптер  

Качество на звука   

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор  
 • SmartCompress: няма  
 • честотна лента: 8 kHz  
 • фонемен фокус: стандарт  
 • покриващ фокус: стандарт  
 • разширен динамичен обхват: няма  
 • усилване с ниска честота: стандарт  
 • честотен трансфер: стандарт  
 • маскиране на тинитус: стандарт  

Управление на шум  

 • SPiN намаляване на шум: стандарт  
 • SPiN включване: няма  
 • намаляване на шум от вятър: стандарт  
 • намаляване на лек шум: стандарт  
 • намаляване на импулсен шум: стандарт 
 • адап. обратна връзка компенсатор: стандарт  

Насоченост   

 • SPiN насока: 1 ниска  
 • истинска насока: няма  
 • фиксирана насока: стандарт  
 • всички посоки: стандарт  

Двустранно  координиране  

 • сила звук програма промени: стандарт  
 • управление на шум двустранен: няма  
 • нетелефонно управление на ухо: стандарт  

Опции за програмиране  

 • универсална програма: стандарт  
 • монтажни ленти: 10  
 • звукови среди: 10  
 • програми с ръчна настройка: 4  
 • SmartMusic програма: няма  
 • самолетна програма: няма  
 • регистрация на данни: стандарт  
 • управление адаптация: стандарт