Слухов апарат Enchant ЕТ 80 miniRITE (говорител 60)

Технически характеристики  

 • 312 размер  на батерия
 • бутон  
 • автотелефон (откриване)  
 • miniFit говорители  
 • хидрофобно покритие  
 • IP68 клас  

Функции за свързване  

 • 2.4 GHz стерео стрийминг  
 • SoundLink 2 app (за iOS и Android™)  
 • RC-A (дистанционно)  
 • TV-A (TV адаптер)  
 • FittingLINK 3.0 (безжичен програмиращ интерфейс)  
 • SoundClip-A  

Качество на звука  

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор  
 • SmartCompress: 6 настройки  
 • честотна лента: 8 kHz  
 • фонемен фокус: стандарт  
 • покриващ фокус: стандарт  
 • разширен динамичен обхват: няма  
 • усилване на ниска честота: стандарт  
 • честотен трансфер: стандарт  
 • маскиране на тинитус: стандарт  

Управление на шум  

 • SPiN намаляване на шум: 4 настройки  
 • SPiN включване: 3 настройки  
 • намаляване на шум от вятър: стандарт  
 • намаляване на лек шум: стандарт  
 • намаляване на импулсен шум: 3 настройки  
 • адаптивен компенсатор обр. връзка: стандарт  

Насоченост  

 • SPiN насока: 1 средна  
 • истинска насока: няма  
 • фиксирана насока: стандарт  
 • всички насоки: стандарт  

Двустранно координиране  

 • промяна на сила на звука и програма: стандарт  
 • управление на двустранен шум: стандарт  
 • нетелефонен  слухов контрол: стандарт  

Опции за програмиране   

 • универсална програма: стандарт  
 • монтажни ленти: 14  
 • звукови среди: 9  
 • програми с ръчна настройка: 4  
 • SmartMusic програма: стандарт  
 • самолетна програма: няма  
 • регистрация на данни: стандарт  
 • управление адаптация: стандарт