Слухов апарат Enchant ЕТ 40 miniRITE (говорител 100)

Технически характеристики  

 • 312  размер на батерия 
 • бутон  
 • автотелефон (откриване)  
 • miniFit говорители  
 • хидрофобно покритие  
 • IP68 клас  

Функции за свързване  

 • 2.4 GHz стерео стрийминг 
 • SoundLink 2 app (за iOS и Android™) 
 • RC-A (дистанционно) 
 • TV-A (TV адаптер) 
 • FittingLINK 3.0 (безжичен програмиращ интерфейс) 
 • SoundClip-A 

Качество на звука 

 • обработка на сигнала:  обработка на променлив говор 
 • SmartCompress:  няма 
 • честотна лента: 8 kHz 
 • фонемен фокус: стандарт 
 • покриващ фокус: стандарт 
 • разширен динамичен обхват: няма 
 • усилване на ниска честота: стандарт 
 • честотен трансфер: стандарт 
 • маскиране на тинитус:  стандарт 

Управление на шум 

 • SPiN намаляване на шум: стандарт 
 • SPiN включване: няма 
 • намаляване на шум от вятър:  стандарт 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 • намаляване на импулсен шум: стандарт 
 • адаптивен компенсатор обр. връзка: стандарт 

Насоченост 

 • SPiN насока: 1 ниска 
 • истинска насока: няма 
 • фиксирана насока: стандарт 
 • всички насоки: стандарт 

Двустранно координиране 

 • промяна на сила на звука и програма: стандарт 
 • управление на  двустранен шум: няма 
 • нетелефонен слухов контрол: стандарт 

Опции за програмиране 

 • универсална програма: стандарт 
 • монтажни ленти: 10 
 • звукови среди: 6 
 • програми с ръчна настройка: 4 
 • SmartMusic програма: няма 
 • самолетна програма: няма 
 • регистрация на данни: стандарт 
 • управление адаптация: стандарт