Слухов апарат Captivate 80 BTE 105

Технически характеристики 

 • 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy 
 • NFMI (магнитна индукция в близко поле)  
 • 13 размер на батерия  
 • двоен бутон  
 • телекойл 
 • miniFit тънка тръба 
 • хидрофобно покритие 
 • IP68 клас 

Аксесоари 

 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android™)  
 • RC-A (дистационно управление)  
 • TV-A (TV адаптер)  
 • FittingLINK 3.0 (безжичен програмиращ интерфейс)  
 • SoundClip-A 
 • директен аудио вход (DAI) адаптер 
 • FM адаптер 

Качество на звука        

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор 
 • SmartCompress:  6 настройки 
 • честотни ленти: 8 kHz  
 • фонемен фокус: стандарт  
 • покриващ фокус: стандарт  
 • разширен динамичен обхват: няма  
 • нискочестотно усилване: стандарт  
 • честотен трансфер: стандарт 
 • адаптивен компенсатор обратна връзка Pro: стандарт 

Управление на шум      

 • SPiN намаляване на шум: 4 настройки 
 • SPiN включване: 3 настройки 
 • намаляване шум от вятър: стандарт 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 •  намаляване на импулсен шум:  3 настройки 

Насоченост     

 • SPiN насоченост: 1 средна 
 • истинска насоченост: няма 
 • фиксирана насоченост: стандарт 
 • всякаква насоченост: стандарт 

Двустранно координиране       

 • сила на звука и промяна програми: стандарт  
 • управление на двустранен шум: стандарт  
 • нетефонно управление на ухо: стандарт  

Опции за програмиране  

 • универсална програма: стандарт  
 • монтажни ленти: 14  
 • звукови среди: 13  
 • програми ръчно настройване: 4  
 • SmartMusic програма: стандарт  
 • самолетна програма: няма 
 • регистрация на данни: стандарт 
 • управление адаптация: стандарт 
 • тинитус маскиране: стандарт