Слухов апарат Captivate 60 BTE 105

Технически характеристики 

 • 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy 
 • NFMI (магнитна индукция в близко поле) 
 • 13 размер на батерия 
 • двоен бутон 
 • телекойл 
 • miniFit тънка тръба 
 • хидрофобно покритие 
 • IP68 клас 

Аксесоари 

 • приложение SoundLink 2 (за iOS и Android™) 
 • RC-A (дистационно управление) 
 • TV-A (TV адаптер) 
 • FittingLINK 3.0 (безжичен програмиращ интерфейс) 
 • SoundClip-A 
 • директен аудио вход (DAI) адаптер 
 • FM адаптер 

Качество на звука         

 • обработка на сигнала: обработка на променлив говор 
 • SmartCompress: 2 настройки 
 • честотни ленти: 8 kHz 
 • фонемен фокус: стандарт 
 • покриващ фокус: стандарт 
 • разширен динамичен обхват: няма 
 • нискочестотно усилване: стандарт 
 • честотен трансфер: стандарт 
 • адаптивен компенсатор обратна връзка Pro: стандарт 

Управление на шум       

 • SPiN намаляване на шум: 3 настройки 
 • SPiN включване: 2 настройки 
 • намаляване на шум от вятър: стандарт 
 • намаляване на лек шум: стандарт 
 • намаляване на импулсен шум: 3 настройки 

Насоченост      

 • SPiN насоченост: 1 средна 
 • истинска насоченост: няма 
 • фиксирана насоченост: стандарт 
 • всякаква насоченост: стандарт 

Двустранно координиране       

 • промяна на сила на звука и програми: стандарт 
 • управление на двустранен шум: няма 
 • нетефонно управление на ухо: стандарт 

Опции за програмиране              

 • универсална програма: стандарт 
 • монтажни ленти:  12 
 • звукови среди:  13 
 • програми с ръчно настройване: 4 
 • SmartMusic програма: стандарт 
 • самолетна програма: няма 
 • регистрация на данни: стандарт 
 • управление адаптация: стандарт 
 • маскиране на тинитус: стандарт