Батерии за слухови апарати Sound Energy 312

Батерии за слухови апарати
Тип: 312
IEC / ANSI тип: PR41
Размер: 7,9 x 3,6 мм
Капацитет: 170 mAh
Напрежение: 1.45
Блистер: 6 батерии
Кутия: 60 батерии
Внимание! Спазвайте времето за активиране след отстраняване на защитното фолио - 3-5 минути преди поставянето в слуховия апарат.