Product Category: Radiant

Слухов апарат Radiant 100 miniRITE T R (говорител 60)

май 27, 2022

Технически характеристики пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства) 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия NFMI (магнитна индукция в близко поле) двоен бутон телекойл miniFit говорители хидрофобно покритие IP68 клас LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 80 miniRITE T R (говорител 60)

май 27, 2022

Технически характеристики   пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства)   2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия   NFMI (магнитна индукция в близко поле)   двоен бутон   телекойл   miniFit говорители   хидрофобно покритие   IP68 клас   LED...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 60 miniRITE T R (говорител 60)

май 27, 2022

Технически характеристики  пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства)  2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия  NFMI (магнитна индукция в близко поле)  двоен бутон  телекойл  miniFit говорители  хидрофобно покритие  IP68 клас  LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 100 miniRITE T R (говорител 85)

май 27, 2022

Технически характеристики  пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства)  2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия  NFMI (магнитна индукция в близко поле)  двоен бутон  телекойл  miniFit говорители  хидрофобно покритие  IP68 клас  LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 80 miniRITE T R (говорител 85)

май 27, 2022

Технически характеристики  пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства)  2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия  NFMI (магнитна индукция в близко поле)  двоен бутон  телекойл  miniFit говорители  хидрофобно покритие  IP68 клас  LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 100 miniRITE T R (говорител 100)

май 27, 2022

Технически характеристики пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства) 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия NFMI (магнитна индукция в близко поле) двоен бутон телекойл miniFit говорители хидрофобно покритие IP68 клас LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 80 miniRITE T R (говорител 100)

май 27, 2022

Технически характеристики пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства) 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия NFMI (магнитна индукция в близко поле) двоен бутон телекойл miniFit говорители хидрофобно покритие IP68 клас LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 60 miniRITE T R (говорител 100)

май 26, 2022

Технически характеристики пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства) 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия NFMI (магнитна индукция в близко поле) двоен бутон телекойл miniFit говорители хидрофобно покритие IP68 клас LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 100 miniRITE T R (говорител 105)

май 26, 2022

Технически характеристики пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства) 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия NFMI (магнитна индукция в близко поле) двоен бутон телекойл miniFit говорители хидрофобно покритие IP68 клас LED визуален...

Прочети още

Слухов апарат Radiant 80 miniRITE T R (говорител 105)

май 26, 2022

Технически характеристики пряк аудио стрийминг (съвместимо с iOS и Android™ устройства) 2.4 GHz Bluetooth® ниска енергия NFMI (магнитна индукция в близко поле) двоен бутон телекойл miniFit говорители хидрофобно покритие IP68 клас LED визуален...

Прочети още