Слухови апарати Enchant

 

Sort By
Sub-Categories
 • модел: BTE
 • серия: Pep
 • клас: 20
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 221
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: стандарт
 • насоченост: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • директен aудио вход: стандарт
 • ушна кука: стандарт
 • отворено ухо: опция
модел: CIC серия: Pep клас: 20 размер на батерия: 10 приблизителен живот на батерия (часове): 111
 • модел: ITC
 • серия: Pep
 • клас: 20
 • размер батерия: 312
 • приблизителен живот на батерия (часове): 200
 • програмен бутон: опция
 • потенциометър: опция
 • телекойл: опция
 • модел: ITCD
 • серия: Pep
 • клас: 20
 • размер на батерия: 312
 • приблизителен живот на батерия (часове): 129
 • програмен бутон: опция
 • потенциометър: опция
 • насоченост: стандарт
 • телекойл: опция
 • модел: Power BTE
 • серия: Pep
 • клас: 20
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 207
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • директен аудио вход: стандарт
 • ушна кука: стандарт
 • отворено ухо: опция
 • модел: miniRIC
 • серия: Flip
 • клас: 40, кат. № 1010059
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност)
 • програмен бутон: стандарт
 • насочени микрофони: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • RIC настройки: стандарт
 • модел ресивер: мощен
 • безжична свързаност: опция
 • модел: miniRIC
 • серия: Flip
 • клас: 60, кат. № 1010060
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност)
 • програмен бутон: стандарт
 • насочени микрофони: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • RIC настройки: стандарт
 • модел ресивер: мощен
 • безжична свързаност: опция
 • модел: miniRIC
 • серия: Flip
 • клас: 80, кат. № 1010061
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност)
 • програмен бутон: стандарт
 • насочени микрофони: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • RIC настройки: стандарт
 • модел ресивер: мощен
 • безжична свързаност: опция
 • модел: miniRIC
 • серия: Flip
 • клас: 100
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерията (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност)
 • програмен бутон: стандарт
 • насочени микрофони: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • RIC настройки: стандарт
 • модел ресивер: мощен
 • безжична свързаност: опция
 
 • модел: CPx
 • серия: Cheer
 • клас: 20
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 183
 • мощен вариант: стандарт
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • безжична свързаност: стандарт
 • директен аудио вход/FM: стандарт
 • ушна кука: стандарт
 • отворено ухо: опция
 • IP клас: IP58
 
 • модел: CPx
 • серия: Cheer
 • клас: 40
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 183
 • мощен вариант: стандарт
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • безжична свързаност: стандарт
 • директен аудио вход/FM: стандарт
 • ушна кука: стандарт
 • отворено ухо: опция
 • IP клас: IP58
 
 • модел: CPx
 • серия: Cheer
 • клас: 60
 • размер на батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 183
 • мощен вариант: стандарт
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: стандарт
 • телекойл: стандарт
 • автотелефон: стандарт
 • безжична свързаност: стандарт
 • директен аудио вход/FM: стандарт
 • ушна кука: стандарт
 • отворено ухо: опция
 • IP клас: IP58
 
 • модел: ITE
 • серия: Cheer
 • клас: 60
 • размер батерия: 13
 • приблизителен живот на батерия (часове): 230/264
 • мощен вариант: опция
 • насочени микрофони: стандарт
 • програмен бутон: опция
 • потенциометър: опция
 • телекойл: опция
 • автотелефон: опция
 • безжична свързаност: опция
 
 • модел: MNR
 • серия: Cheer
 • клас: 40
 • размер на батерия: 312
 • приблизителен живот на батерия (часове): 113/135
 • мощен вариант: мощен говорител
 • насочени микрофони: стандарт
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: опция
 • автотелефон: стандарт
 • безжична свързаност: стандарт
 • IP клас: IP58
 • размер на ресивери: нормален, повишен, мощен
 
 • модел: MNR
 • серия: Cheer
 • клас: 60
 • размер на батерия: 312
 • приблизителен живот на батерия (часове): 113/135
 • мощен вариант: мощен говорител
 • насочени микрофони: стандарт
 • програмен бутон: стандарт
 • потенциометър: опция
 • автотелефон: стандарт
 • безжична свързаност: стандарт
 • IP клас: IP58
 • размер на ресивери: нормален, повишен, мощен
 
модел: BTE серия: Pep клас: 20 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 221 програмен бутон: стандарт потенциометър: с Прочетете повече
модел: CIC серия: Pep клас: 20 размер на батерия: 10 приблизителен живот на батерия (часове): 111
модел: ITC серия: Pep клас: 20 размер батерия: 312 приблизителен живот на батерия (часове): 200 програмен бутон: опция потенциометър: опция т Прочетете повече
модел: ITCD серия: Pep клас: 20 размер на батерия: 312 приблизителен живот на батерия (часове): 129 програмен бутон: опция потенциометър: опц Прочетете повече
модел: Power BTE серия: Pep клас: 20 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 207 програмен бутон: стандарт потенциометъ Прочетете повече
модел: miniRIC серия: Flip клас: 40, кат. № 1010059 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност) про Прочетете повече
модел: miniRIC серия: Flip клас: 60, кат. № 1010060 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност) про Прочетете повече
модел: miniRIC серия: Flip клас: 80, кат. № 1010061 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност) про Прочетете повече
модел: miniRIC серия: Flip клас: 100 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерията (часове): 238 (по стандарт), 112 (мощност) програмен бу Прочетете повече
  модел: CPx серия: Cheer клас: 20 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 183 мощен вариант: стандарт програмен бут Прочетете повече
модел: CPx серия: Cheer клас: 40 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 183 мощен вариант: стандарт програмен бутон: Прочетете повече
модел: CPx серия: Cheer клас: 60 размер на батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 183 мощен вариант: стандарт програмен бутон: Прочетете повече
модел: ITE серия: Cheer клас: 60 размер батерия: 13 приблизителен живот на батерия (часове): 230/264 мощен вариант: опция насочени микрофони: с Прочетете повече
модел: MNR серия: Cheer клас: 40 размер на батерия: 312 приблизителен живот на батерия (часове): 113/135 мощен вариант: мощен говорител насочен Прочетете повече
модел: MNR серия: Cheer клас: 60 размер на батерия: 312 приблизителен живот на батерия (часове): 113/135 мощен вариант: мощен говорител насочен Прочетете повече