Контакти

 

Офис: София ул. „Овче поле“ № 122, телефони: +359 2 803 30 24; +35928033033, e-mail: office@bilc.bg
 
Наши медицински продукти може да намерите на следните места:
 
Търговски обект:
София бул. „Константин Иречек“ № 5 телефон: 089 026 2059
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
София бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 26
ет. 1 кабинет 5, телефони: +359888818146
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
София бул. „Княгиня Мария Луиза“ №145 телефон: 0882 977 210
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
София ул. „Св. Иван Рилски“ № 26,
телефони: +359 2 953 34 14; +359 88 563 68 11; +359 88 904 00 10
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
Варна  ул. „Илинден“ № 3, телефони: +359 52 611 372; +359 88 520 81 17
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
Велико Търново ул. „Калоян“ № 13,
телефони: +359 88 260 22 78; +359 87 727 09 31 
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
Пловдив ул. „Христо Чернопеев“ № 3,
телефони: +359 88 586 09 39; +359 88 822 96 00
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
Севлиево ул. „Любен Каравелов“ № 3, телефон: +359 87 689 4275
Търговски обект и Център за слухопротезиране:
Силистра бул. „Македония“ № 151,
телефони: +359 88 796 61 02; +359 88 451 44 85

БИЛК ЕООД
ЕИК 201076063

София п.к. 1303
район „Възраждане“
ул. „Овче поле“ № 122